SALES PLUS و نقش آن در بازاریابی

هدف در عملیات بازاریابی ایجاد همگرایی در مسیر فروش است. فروش خود بخش بسیار کوچک و قابل دیدن کل این فرآیند است. راهی که از ایجاد نیاز و به دست آوردن سرنخ در جامعه هدف آغاز می شود. از زمان تبدیل سرنخ به فرصت و فروش تا ماندگار شدن یک مشتری برای یک سازمان، راهی دراز در پیش است و نرم افزارهای CRM می توانند ابزاری جامع و مناسب برای این کار باشند.

به وسیله مدیریت سوابق و با ردیابی و پی گیری سر نخ های به دست آمده از راه های مختلف و ایجاد کمپین های تبلیغاتی هوشمند، تعامل حساب شده تری با مشتریان ایجاد می شود. یکپارچگی نرم افزار ساده و کارآمدSALES PLUS با سیستم حسابداری سپیدار در مراحل مختلف بازاریابی با امکان ثبت دوطرفه اطلاعات مالی، سادگی را با دقت و سرعت برازنده می سازد.

و... در نهایت؛ این مشتریان ارزشمند شما هستند که از یک تجربه خرید ایده آل سخن خواهند راند.

چگونه خدمات پس از فروش را با SALES PLUS مدیریت کنید؟

ارزش گذاری به تک تک مشتریان از طریق نظر سنجی و گوش دادن به گلایه و پیشنهادات، و ارائه خدمات فنی مناسب پس ازفروش محصول یکی از دلایل مهم ماندگاری مشتری است.

بسته ارتباط با مشتری با امکان مدیریت سوابق، دریافت وثبت دوطرفه سوابق مالی از طریق یکپارچگی نرم افزارساده و کارآمدSALES PLUS با سیستم حسابداری سپیدار، ارسال هوشمند متن از طریق وسایل ارتباط جمعی، مرکز تماس CALLER ID،کلاس بندی مشتری و همچنین چرخه های کاری و فرم ساز جهت ساده تر شدن رفتارهای مدیریتی، از جمله امکانات این نرم افزار است.

و... در نهایت؛ این مشتریان ارزشمند شما هستند که از یک تجربه خرید ایده آل سخن خواهند راند.

SALES PLUS چگونه می فروشد؟

همه تلاشی که در بخش بازاریابی یک شرکت صورت می گیرد، در فروش نمود پیدا می کند. زمانی که نیاز، توسط کمپین های تبلیغاتی در گروه هدف ایجاد و تمایل به خرید شدت گرفت، یک فروشنده آگاه با دردست داشتن اطلاعات مشتری و سوابق آنچه بین وی و سازمان گذشته است؛ می تواند تاثیر عمیق و دوستانه تری روی مشتری بگذارد. چرا که اعتماد مشتری به فروشنده است که باعث رفتارخرید می گردد.

با بسته ارتباط با مشتری که پرونده مشتریان، ثبت تماس، قرارملاقلات و سوابق ارتباطی مشتری را شامل می شود و یکپارچگی که با نرم افزار حسابداری سپیدار وجود دارد فروش و صدور پیش فاکتور و فاکتور را به درستی مدیریت می کند. اطلاعات مالی به صورت دو طرفه به ثبت می رسد. مدیریت تقویم های کاری و عملیاتی، لیست قیمت ها، مدیریت پرداخت ها و امکانات مفید دیگر توسط نرم افزار ساده و کارآمد SALES PLUS دراختیار تیم فروش قرار می گیرد.

و... در نهایت؛ این مشتریان ارزشمند شما هستند که از یک تجربه خرید ایده آل سخن خواهند راند.

یک مدیریت خوب مشتری و روابط عمومی کار آمد با یک SALES PLUS تکمیل می شود.

فروش به پایان می رسد. بسته به نوع محصول یا خدمتی فروخته شده، نیاز به ارتباط با مشتریان خواهد بود. نگهداشت مشتری باعث جلوگیری از هزینه های مجدد بازاریابی می شود. از این گذشته مسئولیت بخش خود کار بازاریابی را از طریق تبلیغات دهان به دهان به عهد می گیرد و این خود به منزله ایجاد اعتماد است.

و... در نهایت؛ این مشتریان ارزشمند شما هستند که از یک تجربه خرید ایده آل سخن خواهند راند.